7 Plugin Di Chuyển WordPress Tốt Nhất Được Đánh Giá Và So Sánh Cho Năm 2020

7 plugin di chuyển WordPress tốt nhất được đánh giá và so sánh cho năm 2020

WordPress cực kỳ dễ cài đặt , nhưng nếu bạn muốn chuyển một trang web WordPress đã được thiết lập sang một máy chủ khác, nó có thể là một vấn đề đau đầu. Có một số lý do tại sao bạn có thể cần phải di chuyển trang web WordPress của mình. Nếu bạn đã bắt …

Xem tiếp7 Plugin Di Chuyển WordPress Tốt Nhất Được Đánh Giá Và So Sánh Cho Năm 2020

Đánh Giá Plugin MemberPress: Plugin Thành Viên WordPress Tất Cả Trong Một

Đánh giá thành viên: Plugin thành viên WordPress tất cả trong một

Bạn có một trang web WordPress mà bạn muốn biến thành một trang web thành viên? Có một trang web thành viên cho phép bạn tự do tạo ra nội dung chất lượng cao mà mọi người sẵn sàng trả tiền. Nó cũng cho phép bạn hạn chế nội dung này từ …

Xem tiếpĐánh Giá Plugin MemberPress: Plugin Thành Viên WordPress Tất Cả Trong Một