Thẻ tín dụng Credit Card là gì?

Thẻ tín dụng Credit card là loại thẻ cho phép bạn “vay tiền” của Ngân hàng để tạm thời mua sắm, khi tài khoản Ngân hàng của bạn đang không đủ tiền để chi tiêu. Giới hạn tiêu của bạn sẽ là một hạn mức nhất định nào đó theo quy định của Ngân hàng. Thông thường, bạn phải hoàn lại tiền đã “tạm vay” trước đó bằng thẻ tín dụng cho Ngân hàng trong khoảng 45 ngày sau đó, nếu không chỗ tiền “tạm vay” đó của bạn sẽ bắt đầu bị tính lãi suất theo quy định. Trong khoảng 45 ngày đó là chỗ tiền đó không sinh lãi nào hết.

Nếu như bạn không có thẻ tín dụng thì bạn có thể ra ngân hàng đăng ký dùng thẻ ghi nợ Debit card để thanh toán vừa nhanh vừa dễ và an toàn cho tài chính của mình.

Viết một bình luận